Řemeslo má respekt 

ASOCIACE UČŇOVSKÝCH ZAŘÍZENÍ JE PROFESNÍM NEPOLITICKÝM SDRUŽENÍM STŘEDNÍCH ŠKOL, JEJICHŽ PŘEDMĚTEM ČINNOSTI JE ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ.

ČLENEM SE MŮŽE STÁT KAŽDÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE JEJÍMŽ PŘEDMĚTEM ČINNOSTI JE ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ.