Sdílené služby poskytované zřizovatelem pro své příspěvkové organizace s právní subjektivitou

 

Plně akceptované

-         Dodavatelé energií

  1. Elektrická energie
  2. Plyn
  3. Teplo

-         Pojištění majetku svěřeného do správy a pojištění žáků a zaměstnanců

-         Telekomunikační služby

-         Poštovní služby

-         Oblast bezpečnosti práce a protipožární ochrany

-         Internetové připojení

-         Právní software

-         Krizový management

-         Software pro účetnictví

-         Revize vybraných technických zařízení (elektro, tlakové nádoby, výtahy, hromosvody, plynová zařízení, tělovýchovná zařízení apod.)

 

Dobrovolné využití

Dodavatel z krajského portálu bude použit při cenové nabídce, bez nutnosti zdůvodňování na portále kraje proč nebyl vybrán.

-         Kancelářské potřeby

-         Čistící a hygienické prostředky

-         Osobní ochranné pomůcky a prostředky

-         Nákupy hardware IT pro kancelářské účely a výuku IT

-         Nákup automobilů

-         Organizační software pro žáky

-         Nákup pohonných hmot

 

Nevhodné pro využití

-         Nákup potravin pro školní jídelny - cenu potravin platí rodiče

-         Nákup materiálu pro výuku – velmi různorodé zaměření škol

-         Nákup učebních pomůcek – široký sortiment

-         Nákup hardware a software pro odbornou výuku – speciální požadavky

-         škol v odborných učebnách (grafické karty, kapacita paměti…….)

-         Personální software

 

 

Povinnost využívání nákupů pouze přes portál, by měly mít ty školy, které nejsou schopny vyjít s dotací kraje na provoz školy a požadují jeho navýšení.