• zápis č.1   7.1.2015    zde
 • zápis č.2   10.2.2015   zde
 • zápis č.3   4.3.2015   zde
 • zápis č.4   9.4.2015   zde
 • zápis č.5   30.4.2015   zde
 • zápis č.6   3.6.2015   zde
 • zápis č.7   8.9.2015   zde
 • zápis č.8   7.10.2015   zde
 • zápis č.9   12.11.2015   zde
 • zápis č.10   2.12.2015   zde

 

 

 

 

 


Zápis  z jednání Rady AUZ

Termín :          7.10.2015

Přítomni :        Szymeczek, Chrenka, Kusý,  Szotkowski

Omluven:         p. Štursa a p. Vondal

Hosté :            -----------

Program:

1. Kontrola úkolů :

 • úkol č. 1 –  trvá – transformace Asociace na Zapsaný spolek
 • úkol č. 2 – splněn - prověřit hlášení o nepřítomnosti ředitelů na pracovišti

 

2. Informace :

      p. Chrenka

 • informace o společném setkání členů AUZ s členem Implementačního týmu NSK p. Janem Kelarem – téma Regionální sektorová dohoda pro MSK – aktuální prezentace klíčových profesních kvalifikací, zájem firem o spolupráci se školami. Toto setkání se uskuteční dne 12.11.2015 v 9:30 h na SŠ stavební a dřevozpracující, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh (bude součástí valné hromady AUZ, viz dále)

      p. Szymeczek

 • informace o hlášení nepřítomnosti ředitele na pracovišti včetně služební cesty do zahraničí – naleznete na Portálu kraje – komunikace – metodika a informace pro PO – předpisy a rozhodnutí orgánů kraje – Zásady vztahů k PO – pravidla o poskytování a užívání sdílených ICT služeb – příloha č. 1, článek 1.11 Nepřítomnost

      Rada

 • Rada stanovila termín valné hromady na 12.11.2015 v 9:30 h na SŠ stavebním a dřevozpracujícím, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh. Pozvánka bude jednotlivým členům AUZ zaslána e-mailem. Účast vedoucího odboru školství Dr. Lenča je potvrzena.

 

3. Diskuze :

 • otázka hlášení ředitelského volna zřizovateli přes Portál – ještě to tam není zveřejněno
 • otázka ukončení studia pro žáky vycházejících ročníků – žáci neúspěšní u závěrečné nebo maturitní zkoušky jsou žáky do 30.6., žáci nepřipuštěni k ZZ nebo MZ jsou žáky do 31.8.,  žáci, kteří úspěšně vykonají ZZ nebo MZ jsou žáky do data uvedeného na dokladu o získání středního vzdělání.

 

 

 

4. Nové úkoly :

    Úkol č. 3

    „Připravit podklady pro valnou hromadu“

       Z: p. Štursa                                  T: 12.11.2015

 

    Úkol č. 4

    „Zajistit a rozeslat pozvánky na valnou hromadu“

      Z: p. Chrenka                                T :  26.10.2015

 

 

 

Příští jednání Rady AUZ se uskuteční dne 12.11.2015 v 8:30 h na SŠ stavební a dřevozpracující, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

 

 

 

V Ostravě-Porubě  8. října  2015                                          Zapsal:  Mgr. Pavel Chrenka 

 


Zápis  z jednání Rady AUZ

Termín :          12.11.2015

Přítomni :        Szymeczek, Chrenka, Kusý,  Szotkowski, Štursa, Vondal

Omluven:         ---------

Hosté :            -----------

Program:

1. Kontrola úkolů :

 • úkol č. 1, 3, 4  –  splněn

 

2. Informace :

      Rada

 • Příprava valné hromady, sestavení programu valné hromady

Mgr. Chrenka

 • informace o transformaci na zapsaný spolek – kompletace dokladů a jejich zaslání na Krajský soud Ostrava

Ing. Štursa

 • členové Rady AUZ jednotlivých okresů poskytují informace ostatním členským školám v rámci okresu

 

3. Diskuze :

 • příprava nákladového financování regionálního školství
 • úpravy platů od 1.11.2015

 

 

 

Příští jednání Rady AUZ se uskuteční dne 2.12.2015 v 10:30 h na SŠ společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1096

 

 

 

 

V Ostravě-Porubě  12. listopadu  2015                                Zapsal:  Mgr. Pavel Chrenka 

 

Zápis  z jednání Rady AUZ

Termín :          2.12.2015

Přítomni :        Szymeczek, Chrenka,  Szotkowski, Štursa, Vondal

Omluven:         Kusý

Hosté :            -----------

 

Program:

1. Kontrola úkolů : --------------

 

2. Informace :

Mgr. Chrenka

 • informace o příloze k zápisu z valné hromady Dokumenty RSD byla rozeslána školám  technického směru (vyplnění tabulky)

 

Ing. Štursa

 • účast na zasedání Sdružení učňovských zařízení, které se uskuteční dne 10.12.2015 v Praze za účasti náměstka ministryně školství p. Fidrmuce – reforma o financování regionálního školství
 • informace, že v rámci sdružených nákupů. byla vybrána jako referenční škola pro ochranné pracovní pomůcky SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava-Zábřeh

 

3. Diskuze :

 • dotazník ke  Krajskému akčnímu programu
 • otázka multilicence Microsoftu

Příští jednání Rady AUZ se uskuteční dne 13.1.2016  v 11:30 h na SŠ společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1096

 

V Ostravě-Porubě  14. prosince 2015                                   Zapsal:  Mgr. Pavel Chrenka